Cenník poradenských služieb
V prípade poskytovania psychoterapeutických služieb mimo priestorov poradne (doma, iné miesto) príplatok je 50% z vyššie uvedených cien.

Spôsob platby

Možnosť zľavy:

v prípade platby 6-ich sedení vopred – 10% zľava (po dohode).

Platobné údaje pre psychoterapiu:
• Č.Ú.: 172658423/0900 /Slovenská sporiteľňa, a. s./
• VS: 0012014
• ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
• Popis/Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko a Individuálna konzultácia

Platobné údaje pre psychoterapiu:
• Č.Ú.: 172658423/0900 /Slovenská sporiteľňa, a. s./
• VS: 0022014
• ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
• Popis/Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko a Skupinová konzultácia

Platobné údaje pre psychoterapiu:
• Č.Ú.: 172658423/0900 /Slovenská sporiteľňa, a. s./
• VS: 0032014
• ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
• Popis/Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko a Párová konzultácia

Platobné údaje pre psychoterapiu:
• Č.Ú.: 172658423/0900 /Slovenská sporiteľňa, a. s./
• VS: 0042014
• ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
• Popis/Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko a On -line poradňa

Platobné údaje pre psychoterapiu:
• Č.Ú.: 172658423/0900 /Slovenská sporiteľňa, a. s./
• VS: 0052014
• ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
• Popis/Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko a On – line konzultácia

Zrušenie konzultácia

Objednaný termín je záväzný. V prípade zrušenia konzultácie, 24 hodín a menej pred jej uskutočnením zo strany klienta, sa účtuje storno vo výške 100% ceny konzultácie.
Kontakty
Copyright © Rehákova  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
+421 (0)905 193 998
  cena (€ )  
Individuálna konzultácia (terapeutická hodina) 30 50 - 60 min
Skupinová konzultácia (terapeutická hodina) 15 / osoba 90 min
Párová konzultácia 50 50 - 60 min
Zodpovedanie otázok cez internet 15
cca 1 normostrana textu
On-line konzultácia 30 50 - 60 min

Terapeutická a konzultačná činnosť, supervízia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

OSOBNÝ TERAPEUT
Mgr. Veronika Reháková, PhD.

Tel.: +421 905 193 998

Mail: rehakova@osobnyterapeut.sk