Cenník poradenských služieb
V prípade poskytovania terapeutických služieb mimo priestorov poradne (doma, iné miesto) príplatok je 50% z vyššie uvedených cien.

Platobné údaje

IBAN: SK77 0900 0000 0001 7265 8423

Zrušenie konzultácie

Objednaný termín je záväzný. V prípade zrušenia konzultácie, 24 hodín a menej pred jej uskutočnením zo strany klienta, sa účtuje storno vo výške 100% ceny konzultácie.
Kontakty
Copyright © Rehákova  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
+421 (0)905 193 998
  cena (€ )  
Individuálna konzultácia (terapeutická hodina) 30 50 - 60 min
Skupinová konzultácia (terapeutická hodina) 15 / osoba 90 min
Párová konzultácia 50 50 - 60 min
Zodpovedanie otázok cez internet 15
cca 1 normostrana textu
On-line konzultácia 30 50 - 60 min

Terapeutická a konzultačná činnosť, supervízia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

OSOBNÝ TERAPEUT
Mgr. Veronika Reháková, PhD.

Tel.: +421 905 193 998

Mail: rehakova@osobnyterapeut.sk