Cenník poradenských služžieb
V prípade poskytovania terapeutických služžieb mimo priestorov poradne (doma, iné miesto) príplatok je 50% z vyššššie uvedených cien.

Svoje služby z dôvodu rozšírenia vírusu COVID-19 poskytujem v osobnom kontakte v rámci podmienok OP a online formou programu Teams.

Za porozumenie ďakujem.

Platobné údaje

IBAN: SK77 0900 0000 0001 7265 8423

Zruššenie konzultácie

Objednaný termín je záväzný. V prípade zruššenia konzultácie, 24 hodín a menej pred jej uskutočnením zo strany klienta, sa účtuje storno poplatok vo výške 100% ceny konzultácie.
Kontakty
Copyright © Rehákova  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
+421 (0)905 193 998
  cena (€ )  
Individuálna konzultácia (terapeutická hodina) 45 50 - 60 min
Skupinová konzultácia (terapeutická hodina) 20 / osoba 90 min
Párová konzultácia 80 50 - 60 min
Zodpovedanie otázok cez internet 20
cca 1 normostrana textu
On-line konzultácia 45 50 - 60 min

Terapeutická a konzultačná činnosť, supervízia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

OSOBNÝ TERAPEUT
Mgr. Veronika Reháková, PhD.

Tel.: +421 905 193 998

Mail: rehakova@osobnyterapeut.sk