Ponuka služieb
Riešenie individuálnej problematiky:
• Chcem sa rozvíjať a osobnostne rásť.
• Čo so životom? Ako mu dať zmysel?
• Som závislý/á na jedle, partnerovi, rodičoch.

Pomoc s problémami spojenými s Vaším profesijným životom:
• Nedokážem "predať" svoje prednosti pri pracovných pohovoroch.
• Mám trému pri stretnutiach.
• Dilema: rodina alebo práca?
• Mám únavový syndróm.

Podpora v záťažových  životných situáciách:
• Som bez práce.
• Neviem sa vyrovnať so smrťou blízkeho človeka.
• Som dlhodobo chorý/á.
• Syn / dcéra je drogovo závislý/á. Ťažko sa s tým vyrovnávam.

Odborná pomoc pri riešení partnerských a manželských problémov:
• Partner je mi neverný.
• Rozchod / rozvod - mám do toho ísť?
• Ako zvládnuť rozpad vzťahu?
• Partner(ka) sa mi odcudzuje.
• Prečo sa mi všetky vzťahy rozpadajú?
• Psychické i fyzické násilie vo vzťahu i v rodine.

Supervízia:
• individuálna problémového prípadu
• prípadová v skupine
• tímová supervízia
• supervízia organizácie

Vyššie spomenuté okruhy problémov sú najčastejšími dôvodmi, pre ktoré ľudia navštevujú poradenského psychológa, psychoterapeuta alebo poradcu.  Nenašli ste sa v uvedenej ponuke?

V prípade, že nie ste si  istí, či Váš problém zapadá do mnou ponúkaných služieb, môžete sa informovať mailom alebo telefonicky.


Služby poradenstva sú  hradené priamou hotovostnou platbou. Viac nájdete v cenníku služieb.
Kontakty
Copyright © Rehákova  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
+421 (0)905 193 998

Terapeutická a konzultačná činnosť, supervízia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

OSOBNÝ TERAPEUT
Mgr. Veronika Reháková, PhD.

Tel.: +421 905 193 998

Mail: rehakova@osobnyterapeut.sk